Zapytania ofertowe

Dotyczące:
Dostawy zestawu interaktywnego do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu.

Dotyczące:
Dostawę sprzętu wspomagającego funkcjonowanie osobom starszym i niepełnosprawnym w Całodobowym Domu Opieki w Mielcu

Zmiana terminu składania otwarcia ofert

Dotyczące:
Usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. „Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Mielcu”

Dotyczące:
Dostawy i montażu sprzętu dla Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Full Markecie przy al. Rejtana 53 w Rzeszowie

Dotyczące:
Dostawy materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu

Dotyczące:
Dostawy materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu

Zmiana terminu składania otwarcia ofert

Dotyczące:
Dostawy materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu

Skip to content