Propozycje dla biznesu

Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (CSR) to model działania, który wdrażamy współpracując z przedstawicielami biznesu.

Model wykracza poza typowy schemat sponsorski i bazuje na bezpośrednim zaangażowaniu w działania Fundacji.

Skip to content