Ludzie fundacji

Prezes Fundacji:

Tomasz Brud MBA

Członkowie Zarządu:

Agnieszka Gocek

Gabriela SkorwiderTucka