Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich

O nas

Zespół

Opieka medyczna

Aktualności

Kontakt

 O nas

Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich ma na celu zwiększyć dostępność usług społecznych, a w szczególności dziennych usług opiekuńczych, świadczonych w społeczności lokalnej oraz aktywizować w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej mieszkańców powiatów dębickiego i ropczycko — sędziszowskiego, którzy ze względu na wiek lub niepełnosprawność potrzebują wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
W Dziennym Domu Opieki podopieczni mają możliwość wziąć udział w zajęciach z terapeutami zajęciowymi takich jak:
   • zajęcia kulinarne,
   • gimnastyka grupowa,
   • gry i zabawy ruchowe,
   • zajęcia sportowo – rekreacyjne,
   • hortikuloterapia, silwoterapia, artterapia, muzykoterapia, biblioterapia, choreoterapia,
   • nauka obsługi tabletów, komputera, korzystania z Internetu.
A także udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, projekcji filmów, czytaniu, grach towarzyskich czy wycieczkach.
Stworzenie tego miejsca umożliwiły środki unijne finansujące projekt pt. „Dzienny Dom Opieki w Łączkach Kucharskich” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Priorytet VIII Integracja społeczna. Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

 

Zespół

Dyrektor Dziennego Domu Opieki:
mgr Sylwia Schabowska

Opieka medyczna

Mieszkańcy DDO są pod stałą opieką medyczną.
W budynku, w którym mieści się Dom Opieki, można skorzystać z:
konsultacji lekarskich,

Aktualności

Kontakt

Łączki Kucharskie 248, 39-106 Łączki
tel.: 501 053 418

Skip to content