Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki „Bez barier”

Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach Dziennego Domu Opieki „Bez barier”

 

Fundacja Medyk dla Zdrowia informuje, że w dniu 31 grudnia 2020 r. zakończył się  projekt pn. Bez barier” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego osi VIII Integracja społeczna, działania 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.

Pomimo zakończenia realizacji projektu deklarujemy gotowość do świadczenia dla 30 osób usług Dziennego Domu Opieki „Bez barier” (przy zgłoszenia się co najmniej 20 osób), jednakże usługa ta będzie świadczona odpłatnie, gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.

Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania ośrodka jak też odpłatności zamieszczone są w:

Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania ośrodka jak też odpłatności zamieszczone są w:  Regulamin Dziennego Domu Opieki „Bez barier”

 

ZAŁĄCZNIKI:

Formularz rekrutacyjny (zał. nr 1)
Klauzula rekrutacyjna (zał. nr 2)
Wzór Umowy (zał. nr 3)
Regulamin organizacyjny

KONTAKT:

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia prosimy o kontakt:

  • telefoniczny pod numerem: 17 865 20 94

  • mailowy: biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

 


Skip to content