CDO/D/2/2020

Usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

 

Informacje o ogłoszeniu

Data publikacji

07.02.2020

Termin składania ofert

do dnia 09-03-2020

Numer ogłoszenia

1231785

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z punktu III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ppkt 3
JEST:
3. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 23 040 (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, drugiego śniadania- przekąski stałe, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji z napojem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r. przez 28/29/30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi.
ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA :
3. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 22 380 (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, drugiego śniadania- przekąski stałe, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji z napojem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r. przez 28/29/30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi.Zamawiający zmienia treści zapytania ofertowego z punktu IX ppkt 13
JEST:
13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 17.02.2020 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 17.02.2020 r. godzina 10:01.ZAMAWIAJĄCY ZMIENIA NA:
13. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 09.03.2020 r. godzina 10:01.Uwaga zmiana formularza oferty. Obowiązuje formularz z dnia 11.02.2020r.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 09.03.2020 r. do godziny 10:00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego lub kuriera.
Otwarcie nastąpi w dniu 09.03.2020 r. o godzinie 10:01 w siedzibie Zamawiającego, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów

Ofertę w wersji papierowej należy złożyć w kopercie, opatrzonej napisem zgodnie ze wzorem:
„Oferta na usługę przygotowania i dostawy posiłków.”
Adres Zamawiającego:
Centrum Medyczne MEDYK Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Fryderyka Szopena 1 35-055 Rzeszów
ZAPYTANIE OFERTOWE nr CDO/D/ 2/2020
oraz zawierającej nazwę i adres Wykonawcy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Marciniec Mariola

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

17 865 20 94

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 23 040 (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, drugiego śniadania- przekąski stałe, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji z napojem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r. przez 28/29/30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi. Posiłki należy dowozić do Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 1, siedem dni w tygodniu (w tym święta) uwzględniając poniższe godziny posiłków :
 • Śniadanie z napojami 8:00-8:30
 • Drugie śniadanie-przekąski stałe 10.30-11.00
 • Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30
 • Podwieczorek 15.30-16.00
 • Kolacja 17.30-18.00
W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją usługi transportu, serwisu (podanie głównych posiłków), termosów, odbioru resztek. Posiłki mają być zgodne z opisem zamówienia tj. Jadłospisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu termosach zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Posiłki mają być poporcjowane. O temperaturze odpowiednio:
 • Gorące zupy minimum 83 °C
 • Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 65 °C
 • Surówki i sałatki maksimum 15°C

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi cateringowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: dębicki Miejscowość: Dębica

 

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Usługa przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia są: usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 30 uczestników projektu pt. Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy. Przewidywana ilość posiłków nie więcej niż 23 040 (przez posiłek rozumie się zestaw złożony ze śniadania z napojami, drugiego śniadania- przekąski stałe, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji z napojem) w okresie realizacji usługi, przy założeniu, iż usługa będzie realizowana w okresie od zawarcia umowy do dnia 31.03.2022r. przez 28/29/30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu. Zamówienie obejmuje przygotowanie, serwis, dostarczenie wydanie, śniadania z napojami, drugiego śniadania, dwudaniowego obiadu z kompotem, podwieczorku, kolacji oraz odbiór resztek po posiłkach. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania norm i przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności i żywienia. Wykonawca każdorazowo zobowiązany jest do: zapewnienia, aby przygotowanie, dostarczenie oraz podanie posiłku odbywało się z poszanowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności dotyczących wymogów sanitarnych stawianych osobom biorącym udział w realizacji usługi, miejscom przygotowania posiłków oraz środkom transportu wykorzystywanym przy realizacji usługi. Posiłki należy dowozić do Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 1, siedem dni w tygodniu (w tym święta) uwzględniając poniższe godziny posiłków :
 • Śniadanie z napojami 8:00-8:30
 • Drugie śniadanie-przekąski stałe 10.30-11.00
 • Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30
 • Podwieczorek 15.30-16.00
 • Kolacja 17.30-18.00
W cenę należy wliczyć wszystkie koszty związane z realizacją usługi transportu, serwisu (podanie głównych posiłków), termosów, odbioru resztek. Posiłki mają być zgodne z opisem zamówienia tj. Jadłospisem stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia posiłków w odpowiednich przeznaczonych do tego celu termosach zabezpieczających posiłki przed wylaniem oraz schłodzeniem. Posiłki mają być poporcjowane. O temperaturze odpowiednio:
 • Gorące zupy minimum 83 °C
 • Gorące drugie dania i inne gorące posiłki minimum 65 °C
 • Surówki i sałatki maksimum 15°C

Kod CPV

55520000-1

Nazwa kodu CPV

Usługi dostarczania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony do dnia 31.03.2022r.
2. Strony ustalają terminy świadczenia usługi cateringowej przez 28/29/30/31 dni w miesiącu, przez 7 dni w tygodniu.
3. Zamawiający, każdorazowo, najpóźniej do godziny 10:00 dnia poprzedniego będzie informował Wykonawcę o konkretnej ilości posiłków w odpowiednich grupach żywieniowych.
4. Posiłki należy dowozić do Dębicy, ul. Kwiatkowskiego 1, siedem dni w tygodniu (w tym święta) uwzględniając poniższe godziny posiłków :
 • Śniadanie z napojami 8:00-8:30
 • Drugie śniadanie-przekąski stałe 10.30-11.00
 • Obiad(dwudaniowy) z kompotem 13:00-13:30
 • Podwieczorek 15.30-16.00
 • Kolacja 17.30-18.00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunek, dotyczący posiadania wiedzy i doświadczenia.  Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował lub realizuje przez okres minimum 1 roku co najmniej:
 • 4 dni w tygodniu dostawę minimum 2 posiłków (przez posiłek rozumie się śniadanie lub obiad lub kolację) dziennie w ilości co najmniej 15 sztuk
  oraz
 • przez 7 dni w tygodniu dostawę minimum jednego posiłku dziennie w ilości co najmniej 30 sztuk wraz z odbiorem resztek po posiłkach,
 • Zaoferowanie większej liczby usług będzie punktowane w ramach kryterium oceny ofert.

Ocena spełnienia warunku wymaganego od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły spełnia – nie spełnia, na podstawie złożonych oświadczeń i dokumentów
Na potwierdzenie spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia wykonawca przedstawi:

 • Wykaz wykonanych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotu, na rzecz którego usługa została wykonana lub jest wykonywana, oraz załączeniem dowodów, czy została wykonana lub jest wykonywana należycie.
 • Wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
 • Wymagana forma dokumentu oryginał Dowodami, o których mowa powyżej, są:
  • Poświadczenie (referencje) – dokument wystawiony przez odbiorcę świadczenia, na rzecz którego wykonawca zrealizował zamówienie,
  • Wymagana forma dokumentów – oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują potencjałem technicznym odpowiednim do wykonania przedmiotu zamówienia tj.: środki transportu wykorzystywanego do dostarczenia cateringu oraz zaplecza technicznego niezbędnego do przygotowania cateringu. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym min. 1 osobą, która jest:
 • bezrobotna w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy lub
 • młodociana, o której mowa w przepisach prawa pracy, w celu przygotowania zawodowego lub
 • niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub
  inna, niż wyżej wymienione, o której mowa w ustawie z dnia 13 czerwca 2003 roku o zatrudnieniu socjalnym (Dz.U. z 2011 r., poz. 225 ze zm.) lub we właściwych przepisach państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Zamawiający dokona oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczenia o dysponowania osobami złożonego zgodnie z treścią Załącznika nr 6 do Zapytania ofertowego oraz oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do zapytania.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca posiada zaświadczenie o wpisie do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz zezwolenie w/w instytucji na samochód, który wykorzystywany będzie do świadczenia usługi cateringowej realizowanej na podstawie niniejszej umowy.
2. Dodatkowe wymogi zgodnie z treścią zapytania ofertowego załączoną do niniejszego ogłoszenia oraz wzoru umowy.

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z zapisami wzoru umowy załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego).
2. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 5 do Zapytania ofertowego).
3. Odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
4. Wykaz usług – wzór załącznik nr 3 do niniejszego zapytania, wraz z dowodami (referencjami) potwierdzającymi, że usługa została wykonana lub jest wykonywana należycie.
5. Zaparafowany załączony do niniejszego zapytania ofertowego projekt umowy – załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
6. Oświadczenie o spełnieniu aspektu społecznego, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.

 

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierować się następującymi kryteriami:
Nr Nazwa kryterium Waga
1. Cena 60 %
2. Doświadczenie wykonawcy 20 %
3. Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny 20 %Nr kryterium Wzór
a) Cena
Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga
gdzie:
– Cmin – najniższa cena spośród wszystkich ofert
– Cof – cena podana w ofercie
b) Doświadczenie wykonawcy rozumiane jako wykonanie usług opisanych w części IV pkt a) ppkt 1 niniejszego zapytania:
2 usługi – 0 punktów
3-4 usługi – 10 punktów
5 i więcej usług – 20 punktów
Wykonawca udokumentuje zrealizowanie usług wykazanych na to kryterium w sposób opisany w części IV pkt a ppkt 2 niniejszego zapytania.
c) Ilość osób zatrudnionych do realizacji zamówienia spełniających aspekt społeczny:
1 osoba – 0 punktów
2-4 osoby – 10 punktów
5 i więcej osób -20 punktów
Ocena zostanie dokonana w oparciu o oświadczenie, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego, oraz oświadczenia zawartego w załączniku nr 2 do zapytania.

Wykluczenia

Z postępowania o udzielenie Zamówienia wykluczeni są potencjalni Wykonawcy, którzy są osobami lub podmiotami powiązanymi z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestnictwie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Zamawiający – Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA MEDYK DLA ZDROWIA

Adres

Fryderyka Szopena 1

35-055 Rzeszów

podkarpackie , Rzeszów

Numer telefonu

17 865 20 94

Fax

178520552

NIP

8133719929

Tytuł projektu

Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

Numer projektu

RPPK.08.03.00-18-0040/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Status

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zakład Aktywności Zawodowej Mimo Wszystko
ul. Tarnowska 107
35-502 Rzeszów
data wpłynięcia 09.03.2020 godz. 09:55
za cenę: 1 006 652, 40 zł
Skip to content