BP 12 2018-1

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
BP 12/2018

 

Dotyczące usługi przygotowania i dostawy posiłków dla 20 osób starszych/niesamodzielnych do dziennego ośrodka opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53 – zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Bez barier”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Data ogłoszenia: 12.07.2018

Miejsce i termin składania ofert: ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 20.07.2018 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia 20.07.2018 r. godzina 10:01.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariola Marciniec
Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, lub e-mailem:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl
Załączniki:

Zapyt. ofert. catering BP 12 2018 (1)

Zał. nr 1 – Jadospis BP 12 2018

Zał. nr 2 – Wzor formularza oferty BP 12 2018

Zał. nr 3 – Wykaz usug BP 12 2018

Zał. nr 4 – Wzor umowy BP 12 2018

Zał. nr 5 – Owiadczenie o braku powiaza kapitaowych BP 12 2018

Zał. nr 6 – Oswiadczenie o spenieniu aspektu społecznego

Skip to content