BP 08/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE
BP 8/2018

 

Dotyczące usługi prowadzenie zajęć plastycznych, ruchowych, muzycznych, psychologicznych, kulinarnych, komputerowo-fotograficznych dla 20 uczestników projektu pt. „Bez barier” w Dziennym Domu Opieki w Rzeszowie przy ul. Tadeusza Rejtana 53 .– zamówienie powyżej 50 tys. PLN netto i wydatkowanie środków publicznych w ramach realizacji projektu „Bez barier”. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych.
Data ogłoszenia: 28.08.2018
Miejsce i termin składania ofert:, ul. Fryderyka Szopena 1, 35-055 Rzeszów w terminie do dnia 06.09.2018 r. do godziny 10.00 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Termin otwarcia w dniu 06.09.2018 r. godzina 10:01.
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Mariola Marciniec
Każdorazowo, w języku polskim, powołując się na numer zapytania ofertowego można kierować pytania do Zamawiającego na adres Zamawiającego, telefonicznie nr 17 865 20 94 lub e-mailem:biuro@fundacja.medyk.rzeszow.pl

Załączniki:

Zapytanie ofertowe BP 8 2018 – zajecia bez barier

Zał. nr 1 do BP 8 2018 – Wzór formularza oferty

Zał. nr 2 do BP 8 2018 – Wykaz osob

Zał. nr 3 do BP 8 2018 – Wzór umowy

Zał. nr 4 do BP 8 2018- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych

Skip to content