Konferencja naukowa z zakresu psychologii dzieci i młodzieży

PROGRAM Konferencji Naukowej

Szanowni Państwo

Collegium Humanum w Rzeszowie i Centrum Medyczne Medyk w Rzeszowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową Psychospołeczne determinanty zachowań dzieci i młodzieży w sytuacji izolacji i zagrożeń, która odbędzie się w dniach 23-24 marca 2023 roku w Rzeszowie w Hotelu Prezydenckim przy ul. Podwisłocze 48 (wjazd od Al. mjr. W. Kopisto).

Patronat nad konferencją objęli: Kuratorium Oświaty w Rzeszowie i Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie.

Konferencja finansowana jest ze środków Ministra Nauki i Edukacji w ramach programu Społeczna Odpowiedzialność Nauki / Doskonała Nauka. Nazwa i moduł: Doskonała nauka – Wsparcie konferencji naukowych.

Konferencja adresowana jest do nauczycieli, pedagogów szkolnych, doradców metodycznych, psychologów, psychoterapeutów, lekarzy psychiatrii, studentów pedagogiki i psychologii oraz medycyny a także do instytucji oświatowych takich, jak: szkoły podstawowe i średnie, kuratoria oświaty, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, poradnie psychologiczne, centra pomocy rodzinie, Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie i innych instytucji zajmujących się problematyką dzieci i młodzieży.

W ramach konferencji chcemy poruszyć następujące zagadnienia:

  1. Diagnoza i sposoby przeciwdziałania zachowaniom agresywnym dzieci i młodzieży
  2. Geneza zachowań agresywnych indywidualnych i zbiorowych młodzieży w kontekście wyzwań współczesności, w tym pandemii COVID-19 i wojny
  3. Zaburzenia depresyjno-lękowe dzieci i młodzieży jako paradygmat współczesności (m.in. pandemia wirusa SARS CoV-2) i wydarzeń wojennych
  4. Problemy opieki psychologiczno-psychiatrycznej związane z zachowaniami suicydalnymi dzieci i młodzieży
  5. Instytucjonalne i nieinstytucjonalne formy pomocy rodzinom z problemami zachowań nieakceptowalnych społecznie
  6. Sytuacja dzieci ukraińskich w polskich szkołach w kontekście zachowań dzieci i młodzieży oraz relacji społecznych

Efektem konferencji będzie nie tylko diagnoza zjawiska czy refleksja na temat projektów systemowych, pozwalających na przeciwdziałanie negatywnym skutkom zaburzeń, dysfunkcji i patologii społecznej, ale i konkretne rozwiązania możliwe do wdrożenia przez praktykę społeczną.

Zapraszamy chętnych do przygotowania prezentacji. Propozycje tematów wystąpień proszę przesyłać e-mailem do prof. CH dra Henryka Pietrzaka, na adres mailowy: henryk.pietrzak@humanum.pl, z dopiskiem: Konferencja, lub kontaktując się pod nr tel. kom. +48 517 623 163. 

Wystąpienia konferencyjne zostaną opublikowane w czasopismach Collegium Humanum: Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne HUMANUM lub Międzynarodowe Studia Humanistyczne SPOŁECZEŃSTWO I EDUKACJA .

Zapraszamy!

Skip to content