Zakończenie projektu i możliwość dalszego udzielania wsparcia w ramach dziennego domu opieki „UTWORZENIE CAŁODOBOWEGO DOMU OPIEKI W DĘBICY”

Fundacja Medyk dla Zdrowia informuje, że w dniu 31 marca 2022 r. zakończył się  projekt pt. „ Utworzenie Całodobowego Domu Opieki w Dębicy”. Projekt był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3  zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

Pomimo zakończenia realizacji projektu nadal świadczymy usługi dla 30 osób zamieszkałych w Całodobowym Domu Opieki w Dębicy jednakże usługa ta jest świadczona odpłatnie, gdyż wraz z zakończeniem realizacji Projektu

zakończyła się możliwość finansowania pobytu podopiecznych ze środków publicznych.

Szczegóły dotyczące zasad funkcjonowania ośrodka jak też odpłatności zamieszczone są w:  Regulamin Całodobowego Domu Opieki w Dębicy

ZAŁĄCZNIKI:

KONTAKT:

Osoby chętne do skorzystania ze wsparcia prosimy o kontakt:

telefoniczny Dyrektor Ośrodka Pani Sylwia Schabowska: 501 053 418
mailowy Dyrektor Ośrodka: sschabowska@medyk.rzeszow.pl

 

Skip to content