Centrum Diagnozy i psychoterapii POMOC

 

ADRES:

Rzeszów, ul. Dąbrowskiego 33A

 

 

TELEFON:

17 861 30 79

 

 

GODZINY  REJESTRACJI:

Poniedziałek, godz. 8:00 – 11:00
Worek, godz. 8:00 – 11:00
Środa, godz. 8:00 – 11:00 i 15:30 – 19:30
Czwartek, godz. 8:00 – 11:00
Piątek, godz. 8:00 – 11:00

 

Jeśli czujesz przygnębienie, niemijający stres, masz lęki, stany depresyjne lub po prostu potrzebujesz z kimś porozmawiać – zapraszamy do Centrum Diagnozy i Psychoterapii PoMOC, działającego w ramach Fundacji Medyk dla Zdrowia w którym nasi specjaliści pomogą Ci znaleźć sposób na poradzenie sobie z negatywnymi emocjami i problemami.  Pracujemy zarówno z osobami dorosłymi, jak i z młodzieżą i dziećmi.

 

Katarzyna Biała-Solarz

Psycholog, psychoterapeuta, absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie – specjalizacja psychologia kliniczna. Ukończyła 4-letnią specjalizację z Psychoterapii Systemowej Rodzin w Krakowie. Certyfikowany diagnosta zaburzeń FASD – specjalizacja ukończona w PARPA w Warszawie. Studia podyplomowe z zakresu „Neuropsychologia Kliniczna Dziecka” w Warszawie oraz Psychoterapii Psychodynamicznej dzieci i młodzieży.
Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Ośrodku Rehabilitacji Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego, Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej dla Dzieci i Młodzieży oraz Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, gdzie pracowała z kobietami doświadczającymi przemocy i współuzależnionymi oraz z dziećmi z rodzin z problemem alkoholowym.
Stale poszerza swoje umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach, konferencjach naukowych oraz superwizując swoją pracę pod kierunkiem certyfikowanych superwizorów.
Prowadzi psychoterapię dzieci, młodzieży i dorosłych. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej dzieci i dorosłych po doświadczeniu traumy.

 

 

 

 

 

  Małgorzata Czech

Psycholog, psychoterapeutka, certyfikowana trenerka ART. Ukończyła psychologię na UMSC w Lublinie oraz 4-letnią Szkołę Psychoterapii Integratywnej Gestalt w Krakowie, akredytowaną przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii Gestalt EAGT.
Pracowała kilkanaście lat z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych, osobami uzależnionymi od alkoholu w Centrum Terapii Uzależnień w Rzeszowie, w Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym w Katowicach oraz Centrum Pomocy Rodzicie w Rudzie Śląskiej, a także z uzależnieniami behawioralnymi w Ośrodku Stacjonarnym dla Osób Uzależnionych i w Poradni dla Osób Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych.
Pracy psychoterapeutycznej z dziećmi uczyła się m.in. podczas kursu specjalizacyjnego z Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie, uczestnicząc w seminariach dotyczących psychoterapii dzieci w ujęciu psychoanalitycznym.
Podczas kursów prowadzonych przez Felicję Carroll uczyła się niedyrektywnej terapii przez zabawę Gestalt Play Therapy Violet Oaklander. Ukończyła szkolenia dotyczące pracy z osobami doświadczającymi traumy i zaburzeniami więzi. Prowadziła psychoterapię indywidualną oraz warsztaty kompetencji społecznych na Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej Dzieci i Młodzieży w Szpitalu Nr 2 w Rzeszowie.
Prowadziła psychoterapię młodzieży oraz osób dorosłych w Instytucie Rozwoju Osobowości Self w Katowicach, a także warsztaty rozwoju osobistego, grupy terapeutyczne i treningi zastępowania agresji.
Obecnie jest w trakcie Kursu Psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem systemowej terapii rodzin, w Fundacji Rozwoju Terapii Rodzin NA SZLAKU w Krakowie, pod kierownictwem prof. B. de Barbaro. Prowadzi psychoterapię młodzieży i osób dorosłych w Poradni Zdrowia Psychicznego w Rzeszowie, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

 

Marta Grecka

Psycholog, psychoterapeuta. Kształciła się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, gdzie ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia oraz dwuletnie studia podyplomowe z zakresu terapii uzależnień. Uzyskała Certyfikat Specjalisty Terapii Uzależnień.
Ukończyła czteroletnie całościowe szkolenie w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, akredytowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Obecnie kształci się w celu uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Pracuje pod stałą superwizją.
Jest również w trakcie dwuletniego szkolenia z zakresu seksuologii klinicznej.
Członek Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy klinicznej z pacjentami nerwicowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami osobowości i uzależnieniami.
Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi i młodzieżą w ośrodku stacjonarnym i oddziale psychiatrycznym, prowadząc psychoterapię indywidualną i grupową. Od kilku lat prowadzi też psychoterapię indywidualna osób z problemami w sferze seksualnej.

 

 

 

 

 

Monika Matusz

Psycholog, psychoterapeuta. Magister pedagogiki, certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień. Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji i socjoterapii oraz całościowy kurs psychoterapii organizowany przez Oddział Leczenia Zaburzeń Osobowości i Nerwic Szpitala Specjalistycznego im. dr Józefa Babińskiego w Krakowie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Sekcji Naukowej PTP. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży, które doświadczają kryzysów życiowych, skutków stresu, odczuwania niepokoju, zaburzeń nerwicowych, zaburzeń nastroju, zaburzeń odżywiania, problemów w relacjach z innymi ludźmi, problemów wynikających z życia z osobą uzależnioną, problemów wynikających z życia w rodzinie z problem uzależnienia.
Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaje regularnej superwizji.

 

 

 

 

 

 

Urszula Makara

Psycholog, psychoterapeuta. Z wykształcenia i z pasji jest psychologiem. Studia magisterskie z zakresu psychologii ukończyła na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia prowadzącego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty poznawczo – behawioralnego, które realizuje w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej z siedzibą w Katowicach. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo – Behawioralnej. Posiada doświadczenie w pracy klinicznej z osobami dorosłymi, które zdobywa pracując w oddziale dziennym psychiatrycznym, gdzie prowadzi również terapię grupową. Od kilku lat prowadzi także psychoterapię indywidualną, pozostając pod stałą superwizją. Dotychczasowe doświadczenie zdobywała pracując również w Poradni Zdrowia Psychicznego oraz realizując staż w stacjonarnym oddziale psychiatrycznym w Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie.
Obecnie uczestniczy również w projekcie „Powypadkowe Wsparcie Psychologiczne dla pracowników kolei”. Stale poszerza swoje umiejętności, biorąc udział w szkoleniach i konferencjach. Obszary pracy z osobami dorosłymi: zaburzenia lękowe
zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne, depresja, zaburzenia osobowości, PTSD, zaburzenia psychosomatyczne.

 

 

 

 

 

Piotr Osak

Psycholog, psychoterapeuta. Doktorant Szkoły Doktorskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim. Ukończył studia z zakresu profilaktyki społecznej i resocjalizacji, edukacji artystycznej oraz zarządzania zasobami ludzkimi. W Krakowskim Instytucie Psychoterapii ukończył I i II stopień szkolenia podyplomowego z zakresu terapii rodzin w podejściu systemowym. Był też uczestnikiem wielu szkoleń specjalistycznych takich jak: Studium Leczenia Zaburzeń Odżywiania, Dialog motywujący i terapia poznawczo-behawioralna w terapii i profilaktyce uzależnień, Motywator – szkolenie specjalistyczne oparte na dialogu motywującym i transteoretycznym modelu zmiany, Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej, Interwencja kryzysowa wobec osób zagrożonych samobójstwem, Profilaktyka i terapia uzależnień od Internetu.
Odbył staż kliniczny w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. J. Babińskiego w Krakowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Środowiskowym Domu Samopomocy w Rzeszowie, Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie, Szpital NZOZ w Dębicy – Oddział Terapii Uzależnień w Straszęcinie, Poradni Leczenia Odwykowego w Przecławiu i w placówkach dla osób niedostosowanych społecznie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.
Pracuje z osobami znajdującymi się w sytuacjach kryzysowych. Prowadzi terapię uzależnień od alkoholu i innych substancji odurzających oraz uzależnień behawioralnych, terapię osób współuzależnionych oraz z zaburzeniami adaptacyjnymi, a także konsultacje rodzinne w podejściu systemowym.
Skip to content