Zapytania ofertowe

Dotyczące:
Dostawy i montażu sprzętudla Wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego w Dworze Ostoya w Jasionce

Dotyczące:
Dostawy materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu

Dotyczące:
Dostawy materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu

Zmiana terminu składania otwarcia ofert

Dotyczące:
Dostawy materiałów do prowadzenia terapii zajęciowej do Całodobowego Domu Opieki w Mielcu